Förändring är möjlig!

När jag höll på med att skriva denna hemsida fick jag oväntad hjälp av en klient som sedan en längre tid kommer till mig i terapi. Under en session när vi talade om vår kontakt sa klienten plötsligt med både förvåning, eftertanke, allvar och djup: "Jag har faktiskt blivit en annan människa. Jag känner mina känslor mycket tydligare och starkare och jag kan också uttrycka dem på ett helt annat sätt än tidigare." Detta kan verka självklart. Varför går man annars i terapi? Visst, men det är samtidigt fantastiskt och förunderligt. Hur är det möjligt?

Vi är ständigt inbegripna i en process där erfarenheter och upplevelser väcker tankar och känslor som påverkar oss. I psykoterapin uppmärksammas och bearbetas tankar, känslor, impulser, återberättade minnen och drömmar, ja, allt som kommer upp i samtalet. Genom detta är det möjligt att efter hand förändra inre processer och tillstånd. Bilden av oss själva och vår historia kan modifieras och successivt förändras.
På så sätt kan ångest, oro och stress lindras eller botas. Livsleda, tomhet och osäkerhet kan begränsas eller avhjälpas, fobier och tvångstankar kan minska eller klinga av, ätstörningar och sömnproblem avta eller upphöra. Listan på diagnoser och symptom kan göras lång. Orsakerna och bakgrunden är emellertid unik för varje individ.

Sättet att behandla problemen och deras bakgrund blir också unik för varje individ. Jag bekänner mig därför inte till någon metod med på förhand upplagd plan för behandlingen eller skola skapad av någon enskild teoretiker. Teroi, praktik och personlighet har med åren flätats samman till ett arbetssätt som betonar flexibilitet och lyhördhet för den enskilde klienten.
Min ambition är att lära känna och förstå min klient så djupt och helt som möjligt, att gå in i kontakten utan fördomar och förutfattade meningar och att ge klienten min fulla och odelade uppmärksamhet under hela sessionen. Tystnadsplikt är en självklarhet.

Den psykoterapeutiska kontakten kan i vissa fall ha en speciell inriktning. I t ex individuell ledarskapsutveckling kan samtalet mer inriktas på de speciella problem som rollen som arbetsledare innebär.
Utbildningsterapier för psykologlinjen och steg 1- eller steg 2 kompetens ger jag i den psykodynamiska skolan.
Jag åtar mig handledningsuppdrag för personal inom vård av olika slag, enskilt eller i grupp.